ช่วยเหลือด้านการซื้อ 02-114-6444
นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
การคืนสินค้า
1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Cielo ได้ในสภาพเดิมภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก Cielo สามารถให้ท่านแลกเปลี่ยนสินค้าได้

2. ลูกค้าต้องส่งสินค้าที่เกิดปัญหากลับมาให้ Cielo ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว

3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่งของ Cielo ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก Cielo ดังนั้นลูกค้าควรแพ็คสินค้าส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง Line @cielo และระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน

6. Cielo ไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
     6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.cielothailand.com
     6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือเปิดใช้แล้ว
     6.3 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
     6.4 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
การคืนเงิน
บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ
นโยบายการยกเลิก
กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?
ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว